6 december 2011

Bok 3: Allt går sönder, Chinua Achebe (Nigeria)

"Ännu mindes han hur det hade känts när en lekkamrat hånfullt sa att hans far var en "agbala". Det var första gången han mötte ordet i den användningen och fick klart för sig att det inte bara var en benämning på kvinnor utan också kunde åsyfta män, nämligen sådana som just inget dög till och aldrig hade erövrat en titel. Från den stunden behärskades Okonkwo av en enda lidelse, strävan bort från allt som hans far Unoka stod för." Om författaren

Chinua Achebe växte upp i Nigeria under -30 och 40-talet och började arbeta på Nigerian Broadcasting Service efter sina universitetsstudier. 1958 fick han sitt genombrott som författare med Things fall apart (Allt går sönder). 

Vid sitt frånfälle den 23 mars 2013 var Achebe professor i Africana Studies vid Brown University, Rhode Island. Hans död uppmärksammades av media och bloggare från hela världen (några av tributerna går att läsa här).


Om boken

Allt går sönder, som skrevs 1958, är den första fristående boken i en trilogi om Igbofolket i Nigeria och en av hörnstenarna inom afrikansk litteratur. Romanen är centrerad kring Okonkwo, en framstående bonde och krigare från Igbofolket, och hans familj under den senare delen av 1800-talet.

I bokens först hälft beskrivs Okonkwos hårda arbete för att säkra välstånd för sig och sin familj (och för att bevisa att han är en bättre man än sin far). Det mesta går väl för honom - ända tills han genom en olycka råkar döda en annan bybo och tvingas gå i en sjuårig exil till en annan by med sin familj.

Den senare delen av boken beskriver, som romantiteln antyder, hur Okonkwos och hans släkt och vänners traditioner och kultur börjar falla samman på grund av de kristna missionärernas och kolonisatörernas ankomst.


Reflektioner

Det var inget större problem att hitta en bok från Nigeria eftersom majoriteten av landets författare skriver på engelska, som är det officiella språket. Det finns dessutom en hel del nigeriansk litteratur översatt till svenska. Förutom Achebe kan även författare som Chimamanda Ngozi Adichie (En halv gul sol), bookerprisvinnaren Ben Okri samt nobelpristagaren Wole Soyinka nämnas. Valet av Det går sönder berodde på att det är en bok jag gått i cirklar kring sedan ett par år tillbaka. Gång på gång har jag varit på väg att sätta igång med den, men det har alltid kommit något emellan.

Det första som slog mig under läsningen var hur nyanserat Achebe skildrar sina romankaraktärer. Det vilar inget romantiskt skimmer över igbofolkets kultur och de första missionärernas ankomst är (till att börja med) inte enbart av ondo, åtminstone inte för de som har svårt att passa in i bysamhället - som Okonkwos äldste son Nwoye.

Okonkwo själv är knappast någon sympatiskt protagonist - hans fruar och barn lever tidvis i skräck för honom och hans ständiga rädsla för att bli lik sin veke far driver honom till att bli känslokall och hänsynslös både mot sig själv och andra. Trots det lyckas Achebe - genom att visa Okonkwos drivkrafter och ständiga kamp med sig själv, skapa förståelse hos läsaren.

För mig var de intressantaste delarna av boken de där Achebe skildrade bysamhällenas kultur, traditioner och hierarkiska strukturer. Själva handlingen i sig var så sparsmakad och linjär att den nästan påminde om en myt eller fabel. 

Chinua Achebe läser en bit ur Allt går sönder (börjar ungefär 15:30 minuter in i videon):